สาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น โดยมี ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นตัวแทนสาขาวิชารับรางวัล และ สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลผู้สอนปฏิบัติการดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณามหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 18 มกราคม 2562