โครงการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอเชิญร่วมโครงการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องกระจก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
*** ไม่มีค่าใช้จ่าย ***
*** รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ***
ดร.เดี่ยว อภัยราช มือถือ 081-5325295
ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล มือถือ 089-4771836
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทรศัพท์ 02-5494187, 02-5494193

  • ให้นำขวดน้ำอัดลมเปล่าพลาสติกขนาด 1.25 ลิตร มาด้วย โรงเรียนละ 2-3 ขวด
  • กำหนดให้แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้าร่วมสัมมาฯ ครูและนักเรียนรวมกันไม่เกิน 5 ท่าน
  • จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน โดยพิจารณาจากผู้ที่ลงทะเบียนก่อน
  • ลงทะเบียนได้ถึง วันที่ 5 กรกฏาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่ 18
http://www.nsm.or.th/event/competition/waterrocket.html