รับสมัคร TCAS 2564

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2564


>>>ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (โควตาประจำปี 2564)
>>>ส่งใบสมัครมาได้ที่ deaw_a@rmutt.ac.th
>>>สอบถามเพิ่มเติมที่ ดร.เดี่ยว อภัยราช โทร. 081-5325295

TCAS64 สมัครได้ที่ https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply


เปิดรับสมัคร TCAS 2564 กลุ่ม ปวช./ปวส.
TCAS 1 Portfolio รับสมัคร วันที่ 21 กันยายน 2563 – 1 พฤศจิกายน 2563
TCAS 2 สอบตรง รับสมัคร วันที่ 23 มกราคม 2564 – 15 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดรับสมัคร TCAS 2564 กลุ่ม ม.6 / กศน.
TCAS 1 Portfolio รับสมัคร วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 17 มกราคม 2564
TCAS 2 Quota รับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564
TCAS 3 Admission (1+2) รับสมัคร วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564
TCAS 4 Direct Admission รับสมัคร วันที่ 2 – 9 มิถุนายน 2564


ทุนการศึกษา
– กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.)
– เงินกู้ยืมฉุกเฉิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– ทุนเรียนดี ทุนขาดแคลน ทุนพัฒนาการดีเด่นของสาขาวิชาฟิสิกส์
– ทุนสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ
– ทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
– ทุนอื่นๆ จากเอกชน


แนวทางการทำงาน
– หน่วยงานของรัฐ เช่น สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ฯลฯ
– หน่วยงานวิจัย เช่น ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโหละและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
– บริษัทเอกชน เช่น บริษัทผลิตอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ บริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ บริษัทผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริษัทด้านสื่อสารและโทรคมนาคม ฯลฯ
– นอกจากนี้รวมไปถึงครู อาจารย์ และนักวิจัยในสถาบันการศึกษา


เรียนจบแล้ว พี่ๆ ไปทำงานที่ไหนกันบ้าง
ไปดูกันเลยครับ >> http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/?p=480

เรียนที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้าง
ไปดูกันเลยครับ >> http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/?p=455