นายนนธวัช วุฒิกุลธนโรจน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับนายนนธวัช วุฒิกุลธนโรจน์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทนานาชาติ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบนในลำดับต่อไป ด้วยผลงานเรื่อง Preparation of Nanofibrous Membrane for Remediation of Oily Wastewater โดยไปปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นเวลา 3 เดือน ณ Centre of Nanomaterials, Advanced Nanotechnology and Innovation, Czech Republic โดยมี Prof.Fatma Yalcinkaya และ ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ เป็นผู้ดูแลในการฝึกสหกิจนานาชาติในครั้งนี้