แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รางวัลรองชนะเลิศ กีฬา E-SPORT ในงานกีฬา 9 ราชมงคล

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชรพงษ์ ปุณณารักษ์ นายดลสันติ์​ วัดจินดา นายธิปไตย มุ่งพึ่งกลาง นายโสภณ บุญประคอง นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ และ นายพชรพล แซ่โหวง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศ กีฬา E-SPORT ในงานกีฬา 9 ราชมงคล – ตะวันออกเกมส์