ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รอบโควตา MOU ปีการศึกษา 2564

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รอบโควตา MOU ปีการศึกษา 2564 บรรยากาศเป็นกันเองและมีอาจารย์พาเยี่ยมชมรอบๆ สาขาวิชาฟิสิกส์ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ หลังจากสัมภาษณ์แล้วเป็นยังไงบ้างลองมาดูวิดีโอคลิปกันครับ