โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “นิทรรศการการจัดการขยะ”

อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “นิทรรศการการจัดการขยะ” ของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิภาพรรณ เลอแฟฟร์ เลขานุการมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรณ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานมาเยี่ยมชมการจัดการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ลานปาล์ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา