มาเรียนฟิสิกส์ประยุกต์ มทร.ธัญบุรี กันเถอะ

"มาเรียนฟิสิกส์ประยุกต์ มทร.ธัญบุรี กันเถอะ"

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรียนแล้วเป็นยังไงกันบ้าง มาฟังความรู้สึกของพี่ที่กำลังเรียนอยู่กัน…