“ฟิสิกส์ประยุกต์ มทร.ธัญบุรี เรียนจบแล้วทำงานอะไร”

"ฟิสิกส์ประยุกต์ มทร.ธัญบุรี เรียนจบแล้วทำงานอะไร"

บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน หรือสามารถศึกษาต่อได้ พี่ๆ ที่จบไปแล้วทำงานอะไรกันบ้าง ไปดูกัน…