กิจกรรมสอบภาคสนามวิชาดาราศาสตร์เบื้องต้นของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์

กิจกรรมสอบภาคสนามวิชาดาราศาสตร์เบื้องต้นของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 4 ออกสอบภาคสนามวิชาดาราศาสตร์เบื้องต้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี ในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561