สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี