ฟิสิกส์ประยุกต์ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม
>> 1. สำหรับผู้ไม่ผ่านการสอบตรงจากสาขาวิชาอื่นๆ สมัครได้ที่ http://www.apply.rmutt.ac.th/ addon/step3.php?m=101

>> 2. รับสมัครนักศึกษาแบบโควตาพิเศษ วุฒิ ม.6 ยื่นเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 1 ฉบับ และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ได้ที่ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.ธัญบุรี หมดเขตวันที่ 10 เมษายน 2560 ...มาเรียนด้วยกันนะ...
 

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลัก >>