Category: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การยกระดับวารสารเข้าสู่มาตรฐานสากล

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1043

จำนวนนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล SJR ที่มีค่าควอไทล์ ระดับ 1 และ 2

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1040

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2561

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1037

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นริศร์ บาลทิพย์ ที่เข้ารับรางวัลทุนช่วยเหลือการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นริศร์ บาลทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่เข้ารับรางวัลทุนช่วยเหลือการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailland Toray Science Foundation :TTSF) ครั้งที่ 23 จากพณฯ ท่านพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม The Okura Prestige Bangkok ในปีนี้มีผู้สมัครราว 180 โครงการ จาก 51 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทางมูลนิธิได้คัดเลือกผู้รับทุนจำนวนทั้งสิน 20 โครงการ โดยมาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 โครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 โครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=936

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนายกิตติกร บุญมาตย์ นางสาวอารียา ถิ่นขจร และนางสาวรัตตัญญู ตรีนนท์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560  ประเภทอุดมศึกษา (สิ่งประดิษฐ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=942

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=945

การพัฒนาชุดตรวจสอบวิตามินซีในน้ำผลไม้ (Development of a test kit for determination of vitamin C in fruit juices)

การพัฒนาชุดตรวจสอบวิตามินซีในน้ำผลไม้ (Development of a test kit for determination of vitamin C in fruit juices) ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่   ดร.อมร ไชยสัตย์   นายปรีชา มันสลาย บทนำ วิตามินซี (vitamin C) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อกรดแอสคอบิก (ascorbic acid) เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำได้ มีความจำเป็นต่อการเจริญและพัฒนาของเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกาย วิตามินซีเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการสังเคราะห์คอลลาเจน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในโครงสร้างของหลอดเลือด เอ็น กระดูก และฟัน เป็นสารด้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ทำให้เซลล์อยู่ในสภาวะปกติ ช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมแร่ธาตุจากอาหารได้ดียิ่งขึ้น และเสริมภูมิต้านทานและช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ เนื่องจากวิตามินซีมีคุณสมบัติช่วยต่อต้านสารที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้ เป็นต้นซึ่งโดยปกติแล้วร่างกายไม่สามารถสร้างวิตามินซีขึ้นเองได้ แต่จะได้รับวิตามินซีจากอาหารที่รับประทานเข้าไปเท่านั้น แหล่งอาหารที่มีวิตามินซีสูง ได้แก่ พืช ผักและผลไม้ เช่นส้ม ฝรั่ง มะละกอ มะนาว พริกหยวก ผักกาด มะเขือเทศ และหน่อไม้ฝรั่ง ดังนั้นในปัจจุบันทำให้มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีส่วนผสมของวิตามินซี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=661

การผลิตเอทานอลจากต้นธูปฤาษี

การผลิตเอทานอลจากต้นธูปฤาษี จันทิมา ฑีฆะ ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์ด้านพลังงานมีการลดลงอย่างต่อเนื่องของแหล่งพลังงานโลก และการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการใช้พลังงาน ส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น ทั้งปริมาณน้ำมันดิบมีแนวโน้มว่า จะหมดลงในอนาคต นักธรณีวิทยาคาดการณ์ว่าหากไม่มีการสำรวจพลังงานเพิ่มเติม แหล่งพลังงานฟอสซิลของโลกที่มีอยู่อย่างจำกัดอาจหมดลงได้ในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=657