Category: ผลงานวิจัยที่น่าสนใจ

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความชื้นในบรรยากาศในช่วงก่อนพายุฝนฟ้าคะนอง ในเขตกรุงเทพมหานคร

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความชื้นในบรรยากาศในช่วงก่อนพายุ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=601

เดลินิวส์วาไรตี้ในเรื่อง วิเคราะห์ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีและดร.สุทธวรรณ สุพรรณ คณะ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=464

สกัดคลอโรฟิลล์จากบัวหลวง ผลงานนักวิจัย มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.ดำรงค์ คงสวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=462

การคัดแยกจุลินทรีย์จากบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อศึกษากลไกทางชีวเคมีที่จุลินทรีย์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย

การคัดแยกจุลินทรีย์จากบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรร …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=596

การกำหนดตัวบ่งชี้ ช่วงเข้าฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย จากข้อมูลบรรยากาศที่มีอยู่จำกัด

การกำหนดตัวบ่งชี้ ช่วงเข้าฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=555

ระบบเติมอากาศในน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบเติมอากาศในน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีตัวอย่าง เ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=237

การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Microorganism, EM) เพื่อการบำบัดน้ำเสียหลังภาวะน้ำท่วม

การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Mic …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=93

การแยก ดี-แอล กรดแล็กติกด้วยวิธีการทางเมมเบรน

การแยก ดี-แอล กรดแล็กติกด้วยวิธีการทางเมมเบรน Separatio …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=82

ผลงานวิจัยที่น่าสนใจ

1. ดร.อนันต์ บุญปานสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเท …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=63