Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 นวัตกรรม 9 ราชมงคลยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างสังคม คุณภาพอย่างยั่งยืน (RMUT Driving toword Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development)

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1132

สถานีโทรทัศน์ MCOT HD ช่อง 9 ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ เรื่อง การทำกาวติดรองเท้า

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1124

สรุปความเชื่อมโยงของแผนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน 2564

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1120

SWUDiscovery

SWUDiscovery คือ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ของสำ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1117

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับทุน 21 กลุ่มเรื่อง

วช.เปิดรับทุน 21 กลุ่มเรื่อง หมดเขต 31 สิงหาคม 2562 ดูร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1112

จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1034

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณ พระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=865

ขอเิชิญร่วมโหวตผลงานของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับโครงการ “BRAND’S Gen

ขอเิชิญร่วมโหวตผลงานของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=434

เดลินิวส์วาไรตี้ในเรื่อง วิเคราะห์ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีและดร.สุทธวรรณ สุพรรณ คณะ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=464

สกัดคลอโรฟิลล์จากบัวหลวง ผลงานนักวิจัย มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.ดำรงค์ คงสวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=462