ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูริพัฒน์ กันธา ที่ได้รับรางวัล Best Poster Presentation

phuripat_best-poster-presentation-550x412คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูริพัฒน์  กันธา อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัล Best Poster Presentation ในงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 7th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges towards the green innovative society” ระหว่างวันที่23 – 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=763