ทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จากสหพันธรัฐรัสเซีย

mosco2016-550x550

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
รศ. ดร. สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ  อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว  อาจารย์ไกรมน มณีศิลป์ และนายปรัชญา พาลี
ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ในงาน Archimedes, the 19th Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies
จัดขึ้นที่ Sokolniki Exhibition and Convention Centre, exhibit hall 4 เมืองมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2559 – 1 เมษายน 2559 

โดยมีผลงานที่ร่วมประกวดและได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1.เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หลายภาษา X-Braille : Learn Fast, Learn Smart ได้รับรางวัลดังนี้
1.1 Gold medal-ARCHIMEDES
1.2 Special award จาก KIPA (Korean Invention Promotion Association) สาธารณรัฐเกาหลี
1.3 Diploma certificate จาก Moscow, Russia Federation สหพันธรัฐรัสเซีย
1.4 Diploma certificate จาก รัฐการ์ตาร์
2.หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ Smart Book for All ได้รับรางวัลต่อไปนี้
2.1 Silver medal-ARCHIMEDES
2.2 Diploma certificate จาก Moscow, Russia Federation สหพันธรัฐรัสเซีย

ในการประกวดครั้งนี้นำทีมนักวิจัยจากประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (สนก) Association of Thai Innovation and Invention Promotion (ATIP)

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=774