นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดงาน International Invention Design Competition 2015 (IIDC)

20151203hongkong-550x332

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ไกรมน มณีศิลป์
รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว
นายปรัชญา พาลี
คณะนักวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัล
Gold medal จาก International Invention Design Competition (IIDC 2015)
Special award จาก CIIS (Chinese Innovation and Invnetion Society , TAIWAN)
จากผลงานวิจัยเรื่อง “หนังสือแสง-เสียงสัตว์ สำหรับคนตาบอด
( Light-Sound-Braille Electronic Book for Edutainment)”
ในการประกวดงาน International Invention Design Competition 2015 (IIDC), Hong Kong
ในระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2558 นำทีมโดย รศ. ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย
(Atip _Association of THAI Innovation and Invention Promotion)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32190

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=779

Leave a Reply

Your email address will not be published.