ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากงานแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ

12115503_1498627047130636_4639260899590645935_nคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และนายจตุรพิธ เกราะแก้ว อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล
เหรียญรางวัล The Platinum Medal รางวัล The Best Foreign Invention และรางวัล Special Prize จาก Universiti Malaysia Perlis
จากผลงานวิจัยเรื่อง “จัดทำเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หลายภาษาแก่นักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น
(Multi-Languages Braille Learning Machine)”

และนายไกรมน มณีศิลป์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ที่ได้รับเหรียญรางวัล Bronze Medal และ รางวัลจากสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศญี่ปุ่น
จากผลงานวิจัยเรื่อง “นิทานสัตว์พร้อมแสง-เสียง-สัมผัส สำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น
(Animals’ Tales with Light-Sound-Touching Edutainment for Visually Impaired Children)”

ในงานแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ International Warsaw Invention Show (IWIS 2015)
ระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2558 ณ สาธารณรัฐโปแลนด์


 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=781

Leave a Reply

Your email address will not be published.