ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ และ ผศ.ดร.อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์ ที่ได้รับโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

11044630_10206142570270431_1910860680990419815_o-550x412

 ภาพบรรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26398

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=787