คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินจากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ในงาน KIWIE  2013 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และ อาจารย์จตุรพิธ  เกราะแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทองจากผลงานเรื่อง “เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบลล์  2 ภาษา บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์” ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากผลงานเรื่อง “เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับคนตาบอด” และผศ.ดร.สุกาญจน์  รัตนเลิศนุสรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากผลงานวิจัย “หัวเชื้อราอัดเม็ดเพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงาน Korea International Women’s  Invention  Exposition 2013” (KIWIE 2013)ณ Coex Hall กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=4722

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=798