คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรม (The 7th Innovation Awards 2017)

Innovation-Awards-2017-Chutima-1-550x412Innovation-Awards-2017-Jiraporn-1-550x412

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=934