ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัลจากการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงาน ในงาน Seoul International Invention Fair 2016 (SIIF 2016)

SIIF-2016-550x412

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=962