ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และนายกิตติกร บุญมาตย์ อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง

2016-11-24-1-550x412

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=965