ติดต่อ

 

 

งานวิจัยและประเมินผล

akapong หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล
ชื่อ ดร.อัคคพงษ์ พันธ์พฤกษ์
โทรศัพท์ 0 2549 4158
โทรสาร 0 2549 4164
E-mail aumaum18@hotmail.com
 suchart เจ้าหน้าที่งานวิจัยและประเมินผล
ชื่อ นายสุชาติ สืบสาม
โทรศัพท์ 0 2549 4164
E-mail dome_su@hotmail.com

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=19