ผลงานวิจัยอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ปี 2554

ปี 2554
งาน The 2nd World Cup of Computer Implemented Inventions (CIIs) & Cultural Innovation International Festival (CIIF) & Challenges and Innovation International Forum (CIIF) ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2554 ณ I-Shou University เมือง Kaohsiung ประเทศไต้หวัน
นักวิจัย : รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และนายจตุรพิธ เกราะแก้ว
ผลงานเรื่อง : “เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์ภาษาไทย” (Braille’s Assistant Machine for Thai Language Learning)
ประเภท : Computer Implemented Inventions หรืองานสิ่งประดิษฐ์ที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งาน ได้รางวัล ดังนี้
1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)
2. รางวัลพิเศษ The IFIA Innovation Medal (IFIA Award) จาก The International Federation of Inventors’ Associations (IFIA)
3. รางวัลพิเศษ The TIIIA Outstanding Diploma จาก Taiwan Invention & Innovation Industry Association (TIIIA)
นักวิจัย :  รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และนายจตุรพิธ เกราะแก้ว
ผลงานเรื่อง :  “ซอฟต์แวร์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ” (Intelligent Personalization of Thai Health Menu Web Site for Elderly Persons)
ได้รับรางวัล :  เหรียญเงิน (Silver Medal)

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=328

Leave a Reply

Your email address will not be published.