ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

20170129Akapong-550x412

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=945

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับโล่และประกาศเกียรติ

2017018congrat_04 2017018congrat_02 2017018congrat 2017018congrat_03

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=948

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลจากโครงการประกวดผลงานนักวิจัย และการจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปี 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร ไชยสัตย์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการพื้นฐาน (RMUTT Outstanding Researcher in Basic Research) ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ ดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีamon-550x287

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีpreeyaporn-550x287

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยด้านการบริการวิชาการ ดีเด่น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีsukhan-550x287

โครงการประกวดผลงานนักวิจัย และการจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปี 2559

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=957

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัลจากการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงาน ในงาน Seoul International Invention Fair 2016 (SIIF 2016)

SIIF-2016-550x412

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=962

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และนายกิตติกร บุญมาตย์ อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง

2016-11-24-1-550x412

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=965

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณ พระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

20161014pumiporn

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=865

โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน ภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 MEGA2015 : Mobile Enterprise d-Government Award 2015

mega-1-2015-550x550เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และนายธนบูรณ์ เกตุวงศ์วิริยะ ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เช่นเดียวกัน ร่วมกันพัฒนา “ระบบแจ้งเตือนหมอกควันไฟป่า” และเข้าร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประกวดผลงานการพัฒนา นวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 รอบสุดท้าย (MEGA2015 : Mobile Enterprise d-Government Award 2015) Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=761

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล ที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation

voranuch_best-oral-presentation-550x412

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=766

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูริพัฒน์ กันธา ที่ได้รับรางวัล Best Poster Presentation

phuripat_best-poster-presentation-550x412คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูริพัฒน์  กันธา อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัล Best Poster Presentation ในงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 7th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges towards the green innovative society” ระหว่างวันที่23 – 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=763

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว ที่ได้รับรางวัล Best presentation (poster)

chatchai_best-presentation-550x412

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=768