พ.ค. 17

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยกิจกรรม 5ส

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยกิจกรรม 5ส ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธานการประชุม

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/65128

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/sdsci/2018/05/17/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99/

พ.ค. 17

โครงการต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีชุมชน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษารูปแบบการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากประสบการณ์จริง เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านภูกะเหรี่ยง ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/65052

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/sdsci/2018/05/17/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%9e%e0%b8%b1/

พ.ค. 17

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพต่อที่สาธารณะ

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพต่อที่สาธารณะ โดยมีคุณหิรัณย์ พรหมมา เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 13 -14 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.มรกต. พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/64928

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/sdsci/2018/05/17/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4/

พ.ค. 11

โครงการเยาวชนจิตอาสา เฝ้าระวังเอาชนะยาเสพติด

ตัวแทนนักศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากรในการสร้างความสุขในการเรียนรู้และการฝึกอบรมให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาเฝ้าระวังเอาชนะยาเสพติด จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลงร่วมกับงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลท่าโขลง ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ ค่ายพักแรมชั่วคราว สมฤดีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64972

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/sdsci/2018/05/11/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%9d/

พ.ค. 04

โครงการ “สร้างแรงบันดาลใจเพื่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย “ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “สร้างแรงบันดาลใจเพื่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย “ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดแรงบันดาลใจในการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนก่อให้เกิดค่านิยมสังคมวัฒนธรรมการแบ่งปัน หรือ จิตสาธารณะ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ด้านหลังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64337

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/sdsci/2018/05/04/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a5/

ม.ค. 17

กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษา ปริญญาตรีจบใหม่ ประจำปี 2561

20180117laemthong

รายละเอียดการรับสมัครงาน

ผู้สนใจสมารถติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ตามช่องทางต่างๆ ทั้งการมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งจดหมาย, ส่ง Email

1.สมัครด้วยตยเอง ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ ทุกวันในเวลาทำการ

2. จดหมายสมัครงาน ระบุที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ แนบรูปถ่าย หลักฐาน มาที่ บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด
ส่วนการสรรหา วานิชเพลซ เลขที่ 1126/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (หัวมุมถนนวิทยุ) เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

3. Email : recruri@laemthong.com

ค้นหาเกี่ยวกับบริษัทฯ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.laemthong.com/career-th/

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ โทร 0 2252 3777, 0 2255 0255 ต่อ 920, 921 FAX 0 255 8694

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/sdsci/2018/01/17/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b2/

ต.ค. 24

รายชื่ออนุกรรมการงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

ListName-graduate2017_Page_1 ListName-graduate2017_Page_2

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/sdsci/2017/10/24/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3/

ก.ค. 11

ข่าวรับสมัครงาน

19990199_1586386068050622_6899085416234917321_n

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/sdsci/2017/07/11/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/

ก.ค. 11

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย “พระราชบัญญัติกำลังพลเรือนสำรอง พ.ศ.2558 และหน้าที่ของชายไทยกับพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497”

19732334_1913739115559112_4349327530110200279_n

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/sdsci/2017/07/11/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2/

ก.ค. 11

บันทึกความตกลงการจัดกิจกรรมรับน้องหรือประชุมเชียร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560

20170622sci_33-800x445ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการบันทึกความตกลงการจัดกิจกรรมรับน้องหรือประชุมเชียร์ระหว่างสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรการ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/sdsci/2017/07/11/%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4/

Older posts «