ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

คู่มืออาจารย์

Name Size Hits
Name Size Hits
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
3.1 MiB
579
02-คู่มือการบันทึกผลการเรียน (สำหรับอาจารย์)
3.7 MiB
1665
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด
552.5 KiB
784
04-คู่มือการใช้งาน TQF
4.6 MiB
680
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00
581.9 KiB
755
แบบบันทึกการเข้ากิจกรรมให้คำปรึกษา (HOMEROOM) ประจำปีการศึกษา 2558
แบบบันทึกการเข้ากิจกรรมให้คำปรึกษา (HOMEROOM) ประจำปีการศึกษา 2559
แบบบันทึกการเข้ากิจกรรมให้คำปรึกษา (HOMEROOM) ประจำปีการศึกษา 2560
แบบบันทึกการเข้ากิจกรรมให้คำปรึกษา (HOMEROOM) ประจำปีการศึกษา 2561

คู่มือนักศึกษา

Name Size Hits
Name Size Hits
คู่มือนักศึกษา 2553
4.3 MiB
676
คู่มือนักศึกษา 2554
13.6 MiB
1204
คู่มือนักศึกษา 2555
10.0 MiB
1156
คู่มือนักศึกษา 2556
5.7 MiB
4939
คู่มือนักศึกษา 2557
20.2 MiB
2620
คู่มือนักศึกษา 2558
8.3 MiB
498
คู่มือนักศึกษา 2559
3.5 MiB
4010
คู่มือนักศึกษา 2560
5.3 MiB
998