รายชื่อคณะกรรมการโครงการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2562

รายชื่อคณะกรรมการโครงการฝ่ายพัฒนานักศึกษา เดือนมีนาคม 2562

NameSizeHits
NameSizeHits
โครงการชาววิทยร่วมใจลดขยะ Sci Zero Waste วันที่ 28 มีนาคม 25621.2 MiB20
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สานสายใย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี2562 (วันที่ 12 มีนาคม 2562)1.9 MiB23

รายชื่อคณะกรรมการโครงการฝ่ายพัฒนานักศึกษา เดือนเมษายน 2562

NameSizeHits
NameSizeHits
โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 4-6 เมษายน 2562)663.0 KiB13

รายชื่อคณะกรรมการโครงการฝ่ายพัฒนานักศึกษา เดือนพฤษภาคม 2562

NameSizeHits
NameSizeHits
1. โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญหาท้องถิ่น วันที่ 21 พฤษภาคม 25621.1 MiB19
2. โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ : โครงการย่อยที่ 3 สิ่งแวดล้อมดี ชีวิตดี วันที่ 28 พฤษภาคม 25623.6 MiB19
โครงการจิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 17 พฤษภาคม 2562)642.0 KiB16
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านนันทนาการ ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 25 พฤษภาคม 2562)583.8 KiB11

รายชื่อคณะกรรมการโครงการฝ่ายพัฒนานักศึกษา เดือนมิถุนายน 2562

NameSizeHits
NameSizeHits
1. โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 25622.2 MiB28
2. อาจารย์ดูแลการรับน้อง วันที่ 29 มิถุนายน 25621.3 MiB20
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 14 มิถุนายน 2562)491.5 KiB17
โครงการประกวดคัดเลือก ATOMIC BOY & ATOMIC GIRL 2019 (วันที่ 22 มิถุนายน 2562)1.0 MiB20
โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 13 มิถุนายน 2562)1.5 MiB17

รายชื่อคณะกรรมการโครงการฝ่ายพัฒนานักศึกษา เดือนกันยายน 2562

NameSizeHits
NameSizeHits
คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 25621.1 MiB14

รายชื่อคณะกรรมการโครงการฝ่ายพัฒนานักศึกษา เดือนสิงหาคม 2562

NameSizeHits
NameSizeHits
110/2562 1-ส.ค.-62 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมมหาบัณฑิตและบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33104.5 KiB7