กำหนดการส่งเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการส่งเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561
คุณสมบัติของผู้ผ่อนผัน
นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2541 (อายุ 20 ปีบริบูรณ์)
ไม่เป็นผู้สำเร็วการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2536 – 2540 (อายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์)
ที่เคยยื่นขอผ่อนผันกับสถานศึกษาเดิมมาแล้ว และย้ายมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฯ
กำหนดการเริ่ม

6 ส.ค. 2561 7 ส.ค. 2561 8 ส.ค 2561

– คณะวิศวกรรมศาสตร์

– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– คณะบริหารธุรกิจ

– คณะศิลปศาสตร์

– คณะศิลปกรรมศาสตร์

– คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

– คณะพยาบาลศาสตร์

– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

– คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รอบเช้า 08.30 – 11.00 น. รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น
ยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษากองพัฒนานักศึกษาอาคาร สวท.ชั้น 4
สอบถามรายละเอียดโทร 0 2549 3674

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *