กำหนดการส่งเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

กำหนดการส่งเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2541 (อายุ 20 ปีบริบูรณ์)
เป็นผู้ที่สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3

นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2536 – 2540 (อายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์)
ที่เคยยื่นขอผ่อนผันกับสถานศึกษาเดิมมาแล้ว และย้ายเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
รอบเช้า 08.30 – 11.00 น. / รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.

ยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4
กองพัฒนานักศึกษา อาคาร สวท. โทร. 02-549-3674

เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม ดังนี้

1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.sd.rmutt.ac.th
2.สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ( แบบ สด.35 ) จำนวน 2 ฉบับ
(ขอรับหมายเรียกที่สัสดีอำเภอ/เขต ตามภูมิลำเนาทหาร ดูจาก สด.9)
3.สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9 ) จำนวน 2 ฉบับ
(เอกสารที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนทหารถ่ายเอกสารด้านหน้าและด้านหลัง)
4.สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ (ถ่ายบ้านเลขที่พร้อมชื่อ-สกุลนักศึกษา)
5.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
6.หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
(ถ่ายสำเนาหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาเพิ่ม จำนวน 1 ฉบับ)
7.สำเนาหนังสือการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพยาบาลสาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยแพทย์แผนไทย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *