กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยกู้ยืมและรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562
(สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยกู้ยืมและรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

เอกสารที่ต้องเตรียมมาส่ง

ตรวจสอบคุณสมบัติ

  1. แบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2562                                                      1   ฉบับ

(บันทึกทาง www.studentloan.or.th)  ตัวอย่างการบันทึกแบบคำขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan

  1. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1/2562 พร้อมเอกสารแนบ                            1   ชุด
  2. ใบนัดหมายการส่งแบบคำขอกู้ยืม **เปิดให้นัดหมายตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2562**  1 ฉบับ

(ข้อ 2 และ 3 บันทึกทาง www.studentloan.rmutt.ac.th)

ตัวอย่างการบันทึกแบบคำขอกู้ยืมเงิน่ของมหาวิทยาลัย และการนัดหมาย

ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์และมาส่งตามวันและเวลาที่เลือกไว้

ณ ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 02 549 3674, 02 549 3684

 

*** นักศึกษาต้องสำรองจ่ายค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ก่อน***

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *