แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 และแบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต

**นำใบยืนยันสถานะการกรอกข้อมูล
1. แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 http://mis.rmutt.ac.th/survey_rt/index.asp
2. แบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต 
– ภาควิชาเคมี
https://drive.google.com/open…
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open…
– สาขาวิชาสถิติประยุกต์
https://drive.google.com/…/1MWJoHYyNg4z97JxHIg0TbIIJA…/view…
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
https://drive.google.com/open…
– สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
https://drive.google.com/open…
– สาขาวิชาชีววิทยา
https://drive.google.com/open…
– สาขาวิชาฟิสิกส์
https://drive.google.com/open…
– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
https://drive.google.com/open…
– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม
https://drive.google.com/open…

***มาส่ง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ จุดลงทะเบียน ในวันฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *