กิจกรรมคัดเลือกตัวแทน น.ศ.มทร.ธัญบุรี MOS OLYMPIC TH 2020(รอบภูมิภาค)และTDCC รอบประเทศไทย

กิจกรรมคัดเลือกตัวแทน น.ศ.มทร.ธัญบุรี MOS OLYMPIC TH 2020(รอบภูมิภาค)และ TDCC รอบประเทศไทย

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมเพื่อคัดเลือกตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ภายใต้ชื่อโครงการ MOS Olympic Thailand Competition 2020 (MOS Olympic TH 2020) และ Thailand Design Creator Competition 2020 (TDCC 2020) สำนักฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากคณะพิจารณาส่งนักศึกษาที่มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office (Word,Excel,PowerPoint) หรือมีความรู้ด้านการออกแบบกราฟิกดีไซน์(Adobe Photoshop, Adobe Illustrator และ InDesign ในระดับดี เข้าร่วมการคัดเลือกฯ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีโควตายกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครและเข้าร่วมแข่งขัน ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของมทร.ธัญบุรี จำนวนโครงการละ 10 ที่นั่ง

สำนักฯ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนนักศึกษาที่มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว โดยส่งรายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานและรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ผ่านเว็บไซต์ http://bit.ly/MosTdccTh2020

สำหรับ โครงการ MOS Olympic TH 2020 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
สำหรับ โครงการ TDCC 2020 ภายในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2549-3633 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ได้แนบตารางกำหนดการกิจกรรมการคัดเลือกฯ มาพร้อมกันนี้

คุณสมบัติเบื้องต้นที่ต้องมี ดังต่อไปนี้

มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office version 2016 หรือ โปรแกรมการออกแบบ (PSD AI) ในระดับดี
มีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ตรวจเช็คอายุ ที่ลิงค์ https://www.calculator.net/age-calculator.html
มีที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ผู้ประสานงานในการรับสมัครของคณะ เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน MOS Olympic Thailand หรือ Thailand Design Creator ปี 2020 หรือเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Worldwide Competition ไม่มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.rmutt.ac.th/content/47181

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *