ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2563 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) ครั้งที่ 2

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติ    รายใหม่               รายเก่าย้ายสถานศึกษา

นักศึกษาที่มีรายชื่อทุกคนให้ปฏิบัติดังนี้

  1. เตรียมบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย

    1.1 ผู้กู้ยืมรายใหม่ ให้ดาวน์โหลด ใบแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากองทุนฯ        ปริ้น  1  ฉบับ

                                  เขียนชื่อ นามสกุลของผู้กู้ยืม ตรงช่องเรียน……… พร้อมบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม

                                  ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทยสาขาไหนก็ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

    1.2 ผู้กู้ยืมรายเก่า ให้ใช้บัญชีธนาคารเดิม แต่ให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบว่าบัญชีพร้อมใช้งานหรือไม่

                                (ถ้าบัญชีถูกปิดการใช้งาน ให้นักศึกษาไปเปิดบัญชีให้เรียบร้อยโดยเสียค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีเอง)

  1. บันทึกสัญญาผ่านระบบ e-studentloan พร้อมปริ้น  2  ชุด

     ตัวอย่างการบันทึกสัญญา

  1. ดาวน์โหลดหนังสือ ขอความอนุเคราะห์เป็นพยานในการทำสัญญากู้ยืมเงิน
  2. ให้ผู้กู้ยืมนำสัญญากู้ยืมเงินพร้อมเอกสารแนบทั้งหมด ไปเซ็นต่อหน้านายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต ตามทะเบียนบ้านของตัวเอง
  3. ให้นักศึกษานำสัญญาที่เซ็นเรียบร้อยแล้วและเอกสารแนบทั้งหมด ตัวอย่างสัญญาที่เสร็จเรียบร้อยพร้อมส่ง

    นำเอกสารทั้งหมด ส่งด้วยตัวเองที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคาร สวท. หรือ ส่งทางไปรษณีย์ / ขนส่งเอกชน

    มาตามที่อยู่  ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

    39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 (งานกองทุนกู้ยืม)

   ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 กรกฎาคม 2563

  1. หลังจากได้รับสัญญาแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะส่งข้อมูลการตรวจสอบเอกสารและแจ้งรายละเอียดต่างๆ ไปทาง e-mail ของนักศึกษา (ตาม e-mail ที่นักศึกษาแจ้งข้อมูลไว้ในแบบคำขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan)

สำหรับผู้ที่ไม่มีประกาศรายชื่อครั้งที่ 2

ให้ตรวจสอบสถานะของเอกสาร

  รายชื่อรายเก่าย้ายสถานศึกษา                รายชื่อรายใหม่      

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ 02 549 3675 และ 02 549 3684

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *