ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) รายเก่าในมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

(เฉพาะที่เซ็นแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ 1/2563 เรียบร้อยแล้วเท่านั้น)

ถ้านักศึกษาไม่มีรายชื่อผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ให้รีบ

ติดต่อที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคาร สวท.

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ถ้าหลังจากนี้ไม่มาติดต่อนักศึกษาจะถูกถอนชื่อ

และต้องชำระเงินค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท เอง

ตรวจสอบรายชื่อ

หมายเหตุ  1. ขั้นตอนการกู้ยืมภาคเรียนที่ 1/2563 สิ้นสุดแล้ว นักศึกษาจะได้รับค่าครองชีพประมาณเดือนสิงหาคม และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน ได้ประมาณเดือนกันยายน 2563

                   2. ให้นักศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเตรียมส่งใน ภาคเรียนที่ 2/2563 เริ่มนับกิจกรรมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *