ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2563 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) ครั้งที่ 4

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติ      รายใหม่

                                                                 รายเก่าย้ายสถานศึกษา

นักศึกษาที่มีรายชื่อทุกคนให้ปฏิบัติดังนี้

  1. เตรียมบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย

    1.1 ผู้กู้ยืมรายใหม่ ให้ดาวน์โหลด ใบแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากองทุนฯ         ปริ้น  1  ฉบับ

                                  เขียนชื่อ นามสกุลของผู้กู้ยืม ตรงช่องเรียน……… พร้อมบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม

                                  ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทยสาขาไหนก็ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

    1.2 ผู้กู้ยืมรายเก่า ให้ใช้บัญชีธนาคารเดิม แต่ให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบว่าบัญชีพร้อมใช้งานหรือไม่

                                (ถ้าบัญชีถูกปิดการใช้งาน ให้นักศึกษาไปเปิดบัญชีให้เรียบร้อยโดยเสียค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีเอง)

  1. บันทึกสัญญาผ่านระบบ e-studentloan พร้อมปริ้น  2  ชุด

     ตัวอย่างการบันทึกสัญญา

  1. ดาวน์โหลดหนังสือ ขอความอนุเคราะห์เป็นพยานในการทำสัญญากู้ยืมเงิน
  2. ให้ผู้กู้ยืมนำสัญญากู้ยืมเงินพร้อมเอกสารแนบทั้งหมด ไปเซ็นต่อหน้านายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต ตามทะเบียนบ้านของตัวเอง
  3. ให้นักศึกษานำสัญญาที่เซ็นเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารแนบทั้งหมด ตัวอย่างสัญญาที่เสร็จเรียบร้อยพร้อมส่ง

    มาส่งด้วยตัวเองที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

    ส่งได้ในวันที่ 16 – 17 กันยายน 2563  

รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม

รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *