รายชื่อคณะกรรมการโครงการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2563

NameSizeHits
NameSizeHits
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแม่ตัวอย่าง (วันวันที่ 22 กรกฎาคม 2563)632.5 KiB22
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านงานแนะแนวนักศึกษา ประจำปี 2563 (วันวันที่ 30 มิถุนายน 2563)1.1 MiB19
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 (วันที่ 16 กรกฏาคม 2563)682.6 KiB27
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สานสายใยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี2563 (วันวันที่ 19 มิถุนายน 2563)1.1 MiB31
แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 (13 สิงหาคม 2563)9.7 MiB21