รายชื่อคณะกรรมการโครงการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2563

NameSizeHits
NameSizeHits
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมวัฒธรรมองค์กรด้วยกิจกรรม 5ส (วันที่ 17 ธันวาคม 2563)1.1 MiB10
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 19 ตุลาคม 2563)1.1 MiB15
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแม่ตัวอย่าง (วันวันที่ 22 กรกฎาคม 2563)632.5 KiB32
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านงานแนะแนวนักศึกษา ประจำปี 2563 (วันที่ 30 มิถุนายน 2563)1.1 MiB37
แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 (13 สิงหาคม 2563)9.7 MiB37
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 (วันที่ 16 กรกฏาคม 2563)682.6 KiB44
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สานสายใยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี2563 (วันที่ 19 มิถุนายน 2563)1.1 MiB49