รายชื่อคณะกรรมการโครงการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2563

NameSizeHits
NameSizeHits
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 19 ตุลาคม 2563)1.1 MiB14
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมวัฒธรรมองค์กรด้วยกิจกรรม 5ส (วันที่ 17 ธันวาคม 2563)1.1 MiB9
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแม่ตัวอย่าง (วันวันที่ 22 กรกฎาคม 2563)632.5 KiB31
แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 (13 สิงหาคม 2563)9.7 MiB37
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สานสายใยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี2563 (วันที่ 19 มิถุนายน 2563)1.1 MiB49
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านงานแนะแนวนักศึกษา ประจำปี 2563 (วันที่ 30 มิถุนายน 2563)1.1 MiB36
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 (วันที่ 16 กรกฏาคม 2563)682.6 KiB43