การทดสอบผลงาน

การเก็บข้อมูลที่โรงเรียนสอนคนตาบอดวันที่ 23 มกราคม 2017

การทดสอบการใช้งานที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2017

วันที่ 13-15 มิถุนายน 2017

วันที่ 28-30 มิถุนายน 2017

การทดสอบผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิวันที่ 4 กรกฏาคม 2017

วันที่ 13-15 กรกฏาคม 2017

วันที่ 19-21 กรกฏาคม 2017

วันที่ 27-28 กรกฏาคม 2017

 

255 total views, 1 views today