การปรับปรุงความเร็วการถ่ายภาพด้วยรังสีโดยใช้ฟิล์มสำหรับ การตรวจสอบชิ้นงานทางอุตสาหกรรมโดยไม่ทำลาย

เฉลิมพงษ์ โพธิ์ลี้, นเรศร์ จันทน์ขาว, สมยศ ศรีสถิตย์

Abstract


การถ่ายภาพด้วยรังสีโดยใช้ฟิล์มบันทึกภาพยังคงถูกใช้งานอย่างกว้างขวางในงานอุตสาหกรรมถึงแม้ว่าประสิทธิภาพในการบันทึกภาพของฟิล์มน้อยกว่า 1% และค่าประสิทธิภาพจะต่ำลงเมื่อพลังงานสูงขึ้น แผ่นบันทึกภาพมีความเร็วสูงกว่าฟิล์มมากกว่า 10 เท่า แต่เครื่องอ่านข้อมูลภาพและแผ่นบันทึกภาพนั้นมีราคาสูง รวมทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเลือนหายของข้อมูลภาพในแผ่นบันทึกภาพด้วย งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเทคนิคการปรับปรุงความเร็วในการถ่ายภาพโดยการใช้ฉากเพิ่มความเข้มของภาพชนิด PI-200 ซึ่งเป็นชนิดแกโดลิเนียมออกซีซัลไฟด์ จากการใช้ฉากชนิด PI-200 พบว่าค่าอินเทนซิฟายอิงแฟกเตอร์มีค่าประมาณ 33.6, 39.0 และ 61.3 สำหรับรังสีเอกซ์ที่ 100, 130 และ 160 kVp ตามลำดับ ในขณะที่วิธีปัจจุบันที่ใช้ฉากตะกั่วมีค่าอินเทนซิฟายอิงแฟกเตอร์ประมาณ 2.8, 3.4 และ 4.0 ตามลำดับ สำหรับการถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาจากต้นกำเนิดรังสีอิริเดียม-192 และโคบอลต์-60 พบว่าฉาก PI-200 ให้ค่าอินเทนซิฟายอิงแฟกเตอร์ประมาณ 13.7 และ 7.3 ตามลำดับ ในขณะที่วิธีปัจจุบันที่ใช้ฉากตะกั่วมีค่าอินเทนซิฟายอิงแฟกเตอร์ประมาณ 5.8 และ 1.4 ตามลำดับ ซึ่งสรุปได้ว่าฉาก PI-200 สามารถเพิ่มความเร็วในการถ่ายภาพได้อย่างน้อย 2 เท่า โดยขึ้นอยู่กับพลังงานของรังสีที่ใช้ และมีค่าความไวเทียบเคียงกับการใช้ฉากตะกั่วแบบเดิม นอกจากนี้การใช้แผ่นกรองรังสีชนิดโลหะตะกั่ว ช่วยปรับปรุงคุณภาพของภาพถ่ายให้ดีขึ้นเนื่องจากการแผ่นกรองรังสีช่วยตัดรังสีกระเจิงบางส่วนออกไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถ่ายภาพชิ้นงานมีธาตุเบาเป็นองค์ประกอบ เช่น คอนกรีต


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj