การจำแนกกลุ่มข้อความรีวิว โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล

ประพัฒน์ พรมน้ำอ่าง, นิเวศ จิระวิชิตชัย

Abstract


ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากมายและมีข้อความวิจารณ์มากมายบนเว็บที่ใช้ในการบ่งบอกถึงความน่าสนใจในตัวสินค้าที่ขายในเวปไซต์ วิธีดังกล่าวสามารถช่วยให้ผู้ซื้อสามารถอ่านข้อความวิจารณ์ของสินค้าได้ก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ ทำให้มันมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการเสนอขายสินค้าบนเวปไซต์ บทความนี้นำเสนอการแบ่งกลุ่มข้อความจากข้อความรีวิว โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย เทคนิค SVM เทคนิค Decition Tree เทคนิค k-NN และ เทคนิค Naïve Bayes จากการทดลองพบว่าโดยเทคนิค SVMได้ค่าความถูกต้องสูงที่สุดอยู่ที่ 86.26 %

Keywords


ข้อความรีวิว เทคนิค Decition Tree เทคนิค k-NN และเทคนิค Naïve Bayes

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj