การจำแนกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสแปมโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล

จุฑาทิพย์ ทิพย์พูล, นิเวศ จิระวิชิตชัย

Abstract


ปัจจุบันการสื่อสารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีการใช้งานที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นช่องทางให้ผู้ไม่ประสงค์ดี ใช้ในการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น สแปม เพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น การโฆษณา หรือการหลอกลวง บทความนี้นำเสนอการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกอีเมล์ที่เป็นสแปมโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree) นาอีฟนาอีฟเบย์ (Naive Bayes) และเคเนียเรสเนเบอร์ (K-Nearest Neighbor) ผลการทดลองเมื่อเปรียบเทียบจากความค่าถูกต้อง (Accuracy) พบว่าวิธีนาอีฟนาอีฟเบย์ ให้ค่าความถูกต้องสูงสุดเท่ากับ 92.48 %

Keywords


SMS ที่เป็นสแปม วิธีการต้นไม้ตัดสินใจ วิธีการของเบย์ และวิธีการค้นหาเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดเคตัว

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj