ระบบนับวัตถุอัตโนมัติด้วยเทมเพลตแมชชิ่งแบบฟาสนอร์มัลไลคอร์สคอรีเลชัน

นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ, เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย

Abstract


การตรวจนับผลิตภัณฑ์ภายในโรงงานอุตสาหกรรม มักจะนิยมใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยในการทำงานแทนมนุษย์ เนื่องจากจำนวนของผลิตภัณฑ์นั้นมีจำนวนมากและมีการทำงานเป็นแบบเรียลไทม์ ดังนั้นการใช้แรงงานมนุษย์ในการตรวจนับอาจเกิดความผิดพลาดได้เพราะเป็นการทำงานแบบเดียวกันเป็นระยะเวลานานๆได้ ดังนั้นได้มีใช้อุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยใน ที่เป็นเซนเซอร์เพื่อใช้ในการนับจำนวนของผลิตภัณฑ์  แต่การใช้อุปกรณ์เซนเซอร์นั้นง่ายสำหรับการนับวัตถุโดยทั่วไปที่ทึบแสง และมีการเว้นระยะห่างของวัตถุบนสายพานอย่างพอเหมาะไม่เรียงชิดกัน แต่อย่างไรก็ตามการนับวัตถุแบบเรียลไทม์ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการใช้อุปกรณ์เซนเซอร์นั้น ก็ยังไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ยังมีข้อผิดพลาดในการนับผลิตภัณฑ์  จึงมีการนำเสนองานวิจัยใช้หลักการทางการประมวลผลภาพเข้ามาช่วยในการนับวัตถุที่มีการเคลื่อนที่บนสายพานแบบเรียลไทม์ โดยใช้ต้นแบบแมชชิ่งแบบนอร์มอลไลซ์คอร์รีเลชั่น เพื่อทำการตรวจนับวัตถุ หลังจากได้ทำการทดลองได้ค่าความถูกต้องถึง 98.4%


Keywords


Processing,Classificaton,Semantic Images,Information technology

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj