ระบบการวางแผนความต้องการสินค้า กรณีศึกษาร้าน แมคโดนัลน์ สาขาปตท.วังน้อย จังหวัดอยุธยา

กนกอร งามขำ, นิเวศ จิระวิชิตชัย

Abstract


รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการวางแผนความต้องการสินค้า กรณีศึกษาร้าน แมคโดนัลน์ สาขาปตท. จังหวัดอยุธยา เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารสาขา เกี่ยวกับข้อมูลสินค้า ผู้จำหน่าย สต๊อกสินค้า การคำนวณการสั่งรายการสินค้า ระบบพัฒนาขึ้นนี้ ช่วยให้ผู้บริหารสาขา สามารถจัดการกับระบบได้สะดวก ส่งผลให้ลดเวลาและความซับซ้อนในการจัดการเอกสารได้เป็นอย่างดี จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้ใช้งานพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Keywords


การวางแผนความต้องการสินค้า, การสั่งรายการสินค้า, สต๊อกสินค้า

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj