สมการความเข้มรังสีบนพื้นระนาบที่แผ่จากหลอดรังสีอินฟราเรดไกล รูปทรงกระบอกเล็กยาว

กมล พลคำ

Abstract


                        บทคัดย่อ

 

งานวิจัยนี้ได้สร้างสมการสำหรับคำนวณหาค่าความเข้มของรังสีบนพื้นระนาบที่แผ่ออกมาจากหลอดรังสีอินฟราเรดไกลรูปทรงกระบอกเล็กยาว โดยการอินทิเกรตสมการการแผ่รังสีตามกฎกำลังสองผกผันและกฎโคไซน์ของหลอดรังสีทรงกระบอกช่วงเล็ก ๆ ที่แผ่รังสีตกกระทบตั้งฉากพื้นระนาบตลอดช่วงความยาวทั้งหมดของหลอดรังสี ผลเฉลยที่ได้จะเป็นสมการที่มีประโยชน์ต่อการออกแบบประยุกต์ใช้หลอดรังสีอินฟราเรดไกลในงานต่าง ๆ ผลการวิจัยพบว่ารูปกราฟสามมิติของความเข้มรังสีบนพื้นระนาบที่ได้จากสมการ สอดคล้องเป็นอย่างดีกับรูปกราฟสามมิติที่ได้จากการทดลอง

Abstract

In this research, based on the Inverse Square Law and the Cosine Law, an equation of radiation intensity on flat plane emitted from a small-long cylinder shape of Far-infrared (FIR) emitter has been derived by integration of the normal radiation intensity equation over small path intervals of the emitter. The exact solution can be found and used to design many FIR application works. The result showed that the three-dimensional graphs of FIR intensity on flat plane calculated from this equation agree well with the experimental graphs.


Keywords


Physics

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj