ตัวตรวจวัดทางชีวภาพสำหรับตรวจวัดไอออนโลหะ

เธียรธัญ ทวีธนวาณิชย์, ชาติไทย แก้วทอง

Abstract


โลหะหนักเกือบทุกตัวเป็นอันตรายต่อพืช สัตว์และมนุษย์ ในการสร้างตัวตรวจวัดโลหะหนักที่ง่าย ว่องไว และจำเพาะเจาะจง ไบโอเซนเซอร์ถูกเลือกมาใช้ในการตรวจวัดโลหะปริมาณต่ำ ๆ โดยในบทความปริทัศน์นี้จะแบ่งหัวข้อของไบโอเซนเซอร์ตามการตรวจวัดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสี การวิเคราะห์ด้วยสัญญาณการเรืองแสง และ การวิเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้าเคมี


Keywords


ไบโอเซนเซอร์ โอลิโกนิวคลีโอไทด์ แฮร์พิน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj