การประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อความสำหรับการจัดกลุ่มข้อมูล กรณีศึกษามะเร็ง

สุภาพร วีระพันธ์ยานนท์, พยุง มีสัจ

Abstract


งานวิจัยนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อความ (Text mining) สำหรับการจัดกลุ่มข้อมูล กรณีศึกษามะเร็ง โดยใช้ชุดข้อมูลทดสอบจากเว็บไซต์ที่สืบค้นด้วยคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง เช่น มะเร็ง  การรักษามะเร็ง อาการของมะเร็ง อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง อาหารเสริมต้านมะเร็ง สมุนไพรรักษามะเร็ง เป็นต้น ผู้วิจัยเสนอวิธีการทำเหมืองข้อความโดยการเปรียบเทียบสมการการทำดัชนีเอกสารได้แก่ TFIDF, WTFIDF และ FTFIDF ร่วมกับการทดลองการจัดกลุ่มข้อความแบบ Hierarchical  ด้วยวิธี Single link วิธี Average link และวิธี Complete link ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการใช้สมการ WTFIDF ร่วมกับอัลกอริธึมการจัดกลุ่มแบบ Complete link มีค่าความถูกต้อง (SSE) ในการจัดกลุ่มข้อความดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอัลกอริทึมอื่น ๆ


Keywords


เหมืองข้อความ จัดกลุ่มข้อความ ดัชนีเอกสาร

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj